search
אחריות מקצועית

רפואה משלימה

כל טיפול במערכת קלינית של מטפל-מטופל דורש הגנה בקרות מקרה נזק. להגנה זו עבור המטפל קיים פירוש אחד בלבדכסף ושירות בעת צרה. ההגנה הטובה ביותר בשוק כיום היא פוליסת אחריות מקצועית מקיפה שמשווקת על ידי ענת רפופורט-מדנס סוכנות לביטוח בע"מ, המתמחה ברשלנות מקצועית עם ניסיון ומוניטין של עשרות שנים בתחום הרפואה המשלימה.

קיימות לא מעט פוליסות בשוק כיום, במגוון מחירים, אשר מעניקות כיסוי בעבור רשלנות מקצועית. אולם, להוציא הפוליסה של ענת רפופורט-מדנס סוכנות לביטוח בע"מ, הן אינן מעניקות כיסוי מלא. חלקן אינו מותאם לאופי הפעילות של המבוטח - גבול כיסוי לא מספק, סכומי השתתפות עצמית אסטרונומיים ונושאים נוספים שחייבים להילקח בחשבון לפני תביעה כואבת. ביטוח אחריות מקצועית אמור להקנות שקט נפשי לבעל המקצוע - אך כיצד אפשר לישון בשקט בידיעה כי קיימים "חורים" בפוליסה שעליהם לא יוענק כיסוי? מעטים הם אלה אשר במהלך יום העבודה נותנים את הדעת לכיסוי שיש להם בפוליסת הביטוח.

ענת רפופורט-מדנס סוכנות לביטוח בע"מ אינה מתפשרת על איכות ו"נשכבת על הגדר" עבור לקוחותינו. אנו נתאים את הפוליסה למקצוע ולהיקף הפעילות שלך.כבר 30 שנה אנו עוסקים באופן בלעדי בניתוח וניהול הסיכונים המקצועיים של המטפלים ברפואה משלימה. כבר ראינו מקרים שבהם שנים לאחר הטיפולים הגיעה התביעה ומטפל נקלע למצב שבו חרף העובדה שרכש ביטוח, הכיסוי לא ניתן לו בעקבות חורים בפוליסה. ניסיוננו הרב יקנה לך את היתרון היחסי בנושא טיפול בתביעות והגנה משפטיתויעניק לך את הביטחון לעבוד בראש שקט ללא דאגות.

פנה אלינו בכל שאלה - אנחנו כאן בשבילך!

 

 **כפוף לתנאי הפוליסה