search
מוצרים ביטוחיים

ביטוח צימר

פוליסת הצימר מעניקה כיסוי ליחידת הנופש המשמשת כיחידת רווח עסקית ומיועדת לבעלי חדרי אירוח ברחבי הארץ ובהתאמה מושלמת לצרכיהם. ביחידות נופש בהן ניתנים טיפולים לאורחים - ברפואה משלימה, מקצועות המים, הקוסמטיקה ואחרים - ניתן ורצוי לדאוג להרחבות הנדרשות - אחריות מקצועית, אחריות שילוחית, אחריות מוצר וצד ג'.

להלן הכיסויים הקיימים בפוליסת ביטוח מבנה הצימר ותכולתו:

 • נזקי אש
 • נזקי פריצה
 • נזקי מים
 • נזקי צנרת
 • נזקי רעידת אדמה
 • נזקי טבע
 • ביטוח הג'קוזי והסאונה
 • ביטוח הבריכה
 • ביטוח ארוחות ומסעדה
 • ביטוח חפצי האורחים
 • ביטוח צד ג'
 • ביטוח המשק פרדסים ומטעים

**כפוף לתנאי הפוליסה 

 פנה אלינו בכל שאלה - אנחנו כאן בשבילך!