search
קבל/י הצעת מחיר
שם
שם משפחה
טלפון
טלפון נייד
דואר אלקטרוני
סוג ביטוח מבוקש
כיצד הגעת אלינו
האם היית מבוטח/ת אצלנו ב 12 החודשים האחרונים?


 האם היית מבוטח/ת ב-12 החודשים האחרונים?


למעוניינים בפוליסת אחריות מקצועית - נא להעלות תעודות הסמכה
באילו מקצועות היית מעוניין לקבל כיסוי בכפוף לתעודת ההסמכה
שימוש במכשיר


כיסוי למוצר


אם את/ה מטפל/ת קבוצות / סדנאות?


אם כן, כמה אנשים בסדנה? הזן/י מס' אנשים
היכן למדת?
האם אתה שייך לארגון כלשהו / חבר קיבוץ / רופא
הערות נוספות:
כתובתנו:
רח' ז'בוטינסקי 35,
בנייני התאומים, רמת גן
טל. 03-5754446
פקס. 03-5754449