ביטוח נסיעות לחו"ל

X רכישת ביטוח מהירה  לקוח חדשלקוח קיים

  למה ביטוח מקצועי?

  ביטוח אחריות מקצועית מהווה הגנה למטפל למקרה שייתבע על נזק שבוצע ברשלנות. במקרים של תביעת רשלנות, תעניק חברת הביטוח כיסוי להוצאות משפטיות ותדאג לשיפוי התובע עד לגובה גבול הכיסוי המצוין בפוליסה.

   התנהלות על פי  אמות מידה מקצועיות

  מהי האחריות המקצועית של המבוטח? על כל מטפל, מאמן, קוסמטיקאית או בעל מקצוע אחר, לפעול על פי אמות המידה המקובלות בתחומו. בעת תביעת נזיקין בגין רשלנות מקצועית, יעמוד בעל המקצוע במבחן אשר יבדוק אם פעל בהתאם לאותן אמות מידה. בעגה המשפטית קרוי מבחן זה בשם – "מבחן המטפל הסביר". במהלך משפט התביעה עשויות לעלות עילות שונות לנזק:

  1. נזק שנגרם עקב רשלנות מקצועית
  2. נזק שנגרם עקב ייעוץ שגוי
  3. נזק שנגרם עקב אירוע תאונתי (צד ג')
  4. נזק שנגרם עקב שימוש בתכשיר או מכשיר פגום
  5. תביעה פלילית

  למעט תביעות פליליות, כל העילות הנ"ל ניתנות לכיסוי על ידי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית. בכל אחת מן העילות לתביעה נבדק התהליך אשר הוביל לנזק. אם נמצא כי התהליך בוצע ברשלנות, יפסוק בית המשפט כי על המבוטח לשלם לאדם התובע אותו. תביעות שעשויות להאמיר לסכומים של מאות אלפי שקלים, אשר אף אדם מן היישוב לא יכול לעמוד בהם מהיום למחר. רק ההוצאות להגנה משפטית עשויות להגיע לעשרות אלפי שקלים ואף יותר. בשנים האחרונות מספר התביעות עולה בהתמדה בשל גורמים שאינם קשורים כלל לרפואה משלימה.

  בשל כך ברור כי מוטלת על כל אחד החובה למזער את החשיפה לתביעה ולנזק הכלכלי שעשוי להיגרם לו. זאת מבלי לדבר כלל על הנזק למוניטין ומפח הנפש הנגרם בשל תביעה שכזאת. כיצד ניתן לפזר את הסיכון? התשובה המיידית של אנשים רבים היא – "לרכוש פוליסת אחריות מקצועית". תשובה זו היא נכונה, אך איננה מלאה.

  זכויות לצד דרישות חברת הביטוח

  פוליסות ביטוח הינן מסמך משפטי אשר מחייב אומנם את חברת הביטוח לתשלום כספים, אך דורש גם מהמבוטח לפעול בקוד התנהגות והתנהלות מסוים. חשוב מאד להבין את החובות המוטלות על המבוטח על מנת לעמוד בתנאי הפוליסה, כדי שזו אכן תעניק כיסוי בעת תביעת רשלנות מקצועית.

  מהן אותן חובות? חובות אלה הן אותן החובות המוטלות על "המטפל הסביר"! האמת היא שאין רשימה אחת מדויקת של חובות אלה. לעומת זאת, ישנן כמה פעולות אשר לא יתירו ספק בפני אף שופט אם המטפל פעל באופן סביר או לא. למשל, מילוי שאלון רפואי על ידי המטופל, באופן אשר ייתן תמונת ברורה לגבי המצב הגופני-בריאותי שבו הגיע לטיפול, יעניק לעו"ד הדין מטעם חברת הביטוח (של המטפל) כלי עוצמתי כנגד התביעה.

  לדוגמה – אדם שהצהיר טרם הטיפול כי אינו סובל מאלרגיות, לא יוכל לטעון כי שוק אנפילקטי שסבל ממנו אחרי הטיפול נגרם ברשלנותו של המטפל. ישנן עוד פעולות רבות שניתן לנקוט כדי לצמצם את הסיכון לתביעה ולהגדיל את הסיכוי לזיכוי במשפט – שמירה על היגיינה אישית וסביבתית, הקפדה על שימוש בכלים חד פעמיים, שמירת חומרים לפי הוראות היצרן, שימוש בחומרים מאושרים ע”י הגורמים המורשים, שימוש בחומרים ברי תוקף ובאישור משרד הבריאות (אם נדרש) – כל אלה הם חלק קטן מן הפעולות שיעזרו להימנע מתביעה וכן יתרמו לתדמיתו המקצועית של המטפל.

  שינוי גודל גופנים